Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Επιμορφωτικό Υλικό του Έργου: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»