Βιογραφικό


Κιτσάκη Βασιλική

 Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού


ΣΠΟΥΔΕΣ :
  • 2001- 2011 : Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Αυτοαντίληψη, εργασιακές αξίες και επαγγελματικές προσδοκίες μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεωρητική και Ερευνητική προσέγγιση» στον Τομέα Παιδαγωγικής, του τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός πτυχίου: Άριστα)
  • 2000-2001: Παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Βαθμός πτυχίου: Άριστα: 8, 90)
  • 1997-2000: Μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στη Φιλοσοφική Σχολή , στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας, του Εθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (Βαθμός Πτυχίου: Άριστα: 9, 27)
  • 1993-1995: Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης με αντικείμενο σπουδών την Παιδαγωγική Επιστήμη και κατεύθυνση τη Γενική Αγωγή (Βαθμός πτυχίου: Άριστα: 9,71)
  • 1987-1992: Nομικά στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 1983-1985: Παιδαγωγικά στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων (Βαθμός πτυχίου: Πολύ Καλά: 8, 46)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γαλλικά : Certificate (καλή χρήση)
Αγγλικά : FCE University of Cambridge

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


Φεβρουάριος 2010 – Ιούλιος 2010: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου), διάρκειας 96 ωρών, στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007 - 2013.


Φεβρουάριος 2005: Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS, EXCEL, INTERNET, POWER POINT και αναλυτικότερα πιστοποίηση γνώσεων σε Εισαγωγικές έννοιες, σε Επεξεργασία Κειμένου, σε Υπολογιστικά Φύλλα, στην Διαχείριση πληροφοριών και Επικοινωνίας και σε Λογισμικό παρουσίασης στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

· Νοέμβριος 2011: Εισηγήτρια και επόπτρια εργασιών σε «Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής» που διοργάνωσε το ΕΚΕΠ Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας.

· Οκτώβριος 2009 – Μάιος 2009: Ενδοσχολική Υλοποίηση δράσης με θέμα: «Η συμβολική σημασία των μύθων στην Αρχαία Ελλάδα – Η κόπρος του Αυγεία», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με θέμα: «Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας».

· Οκτώβριος 2009 – Μάιος 2009: Ενδοσχολική Υλοποίηση δράσης με θέμα: «The historical Meaning of the war of Troy», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής Συνεργασίας και Αδερφοποίησης σχολικών μονάδων, «e - Twinning».

· Οκτώβριος 2009 – Μάιος 2009: Ενδοσχολική Υλοποίηση δράσης με θέμα: «Pericles: The Leader of ancient Greece,» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Spring Day, Άνοιξη της Ευρώπης 2009.

· Ιανουάριος 2008 - Μάρτιος 2008: Ειδικός συμβουλευτικής στο Δίκτυο 3 της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βοιωτίας στο πλαίσιο της πράξης 2.4.1.ε «Εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες» (Γ΄Κ.Π.Σ. – Β’ ΕΠΕΑΕΚ), που ανέλαβε το ΥΠΕΠΘ, χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

· Οκτώβριος 2006 – Μάρτιος 2007: Υπεύθυνη για την Υλοποίηση και το συντονισμό του προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένο ΚΕΚ για άνεργους μετανάστες πρόσφυγες» στα πλαίσια του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένο ΚΕΚ για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες - πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα υλοποιηθεί στο ΚΕΚ Λευκάδας.

· Δεκέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2007: Συντονίστρια ενεργειών κατάρτισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νομού Λευκάδας.

· Μάρτιος 2006 - Απρίλιος 2006: Συνεργάτης (εποπτεία στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών σε Προγράμματα Κατάρτισης Στελεχών Σ.Ε.Π στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και διδασκαλία με θέμα:Υλικό Σ.Ε.Π.: Ανάλυση και κριτική) στα πλαίσια του έργου 4.1.1.β με τίτλο: «Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά την μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου. Υποέργο 3:Κατάρτιση στελεχών Σ.Ε.Π.», που υλοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

· Ιανουάριος 2006 - Ιούνιος 2006: Ειδικός συμβουλευτικής στο Δίκτυο 16 της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Β’ Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της πράξης 2.4.1.ε «Εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες» (Γ΄Κ.Π.Σ. – Β’ ΕΠΕΑΕΚ), που ανέλαβε το ΥΠΕΠΘ, χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

· Αύγουστος 2005 – Ιούνιος 2006: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Οργάνωσης, Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ο Απόστολος Παύλος: Απόστολος της Ελλάδας, Απόστολος της Ευρώπης» που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Συνοδικό Γραφείο Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

· 15 Ιανουαρίου 2005 – 30 Μαΐου 2005: Ειδικός συμβουλευτικής στα Δίκτυα 5, 6, 7, & 8 Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Β’ Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της πράξης 2.4.1.ε «Εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες» (Γ΄Κ.Π.Σ. – Β’ ΕΠΕΑΕΚ), που ανέλαβε το ΥΠΕΠΘ, χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

· Αύγουστος 2002 – Ιανουάριος 2005: Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας.

· Φεβρουάριος 2002: Σχεδιασμός της αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

· Δεκέμβριος 2002- Ιούλιος 2002: Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την «Αξιολόγηση της ευέλικτης ζώνης», έρευνας που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο .

· Απρίλιος 2001- Απρίλιος 2002: Επιστημονική συνεργάτιδα στο Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού .

· Μάιος 2001- Νοέμβριος 2001: Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την «Αξιολόγηση της ευέλικτης ζώνης», έρευνας που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

· Απρίλιος 2001- Νοέμβριος 2001: Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την «Αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης», έρευνας που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε Πανελλαδικό επίπεδο.

· Σεπτέμβριος 2001: Συνεργασία με τις Σχολές Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων (ΣΒΙΕ) για Συμβουλευτική Υποστήριξη και Επαγγελματική Πληροφόρηση των νεοεγγραφέντων φοιτητών της ΣΒΙΕ.

· Σεπτέμβριος 2001- Αύγουστος 2002: Απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
στο τμήμα Αξιολόγησης-Επιμόρφωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

· Μάρτιος- Απρίλιος- Μάιος 2001: Εισηγήτρια σε Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο:
«Πρόγραμμα επίδειξης και μεταφοράς της τεχνογνωσίας», στα πλαίσια Καινοτομικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας που υλοποιήθηκε από την Δημοτική επιχείρηση Ζωγράφου και απευθυνόταν σε εργαζόμενους σε γραφεία προώθησης στην απασχόληση, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού .

· Σεπτέμβριος 2000- Αύγουστος 2001: Απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο τμήμα Αξιολόγησης-Επιμόρφωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


· Σεπτέμβριος 1999: Συνεργασία με το Κολέγιο St. George για Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επιλογή ειδικοτήτων) των νεοεγγραφέντων φοιτητών του Κολεγίου.

· Σεπτέμβριος 1999: Συνεργασία με τις Σχολές Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων (ΣΒΙΕ) για Συμβουλευτική Υποστήριξη και Επαγγελματική Πληροφόρηση των νεοεγγραφέντων φοιτητών της ΣΒΙΕ.

· Ιούνιος 1999- Ιούνιος 2000: Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων ΣΕΠ, σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και Κέντρου ΣΕΠ, για άτομα με ειδικές ανάγκες και κοινωνικά αποκλεισμένα» και ειδικότερα: «Έρευνα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό υψηλά λειτουργικών αυτιστικών παιδιών», που υλοποιείται από την εταιρεία Ε.ΨΥ.Π.Ε.Ε., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

· Νοέμβριος 1999: Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενης κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας», του Υπουργείου Εργασίας με ειδικότερο τίτλο: «Προκατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση για αλλοδαπούς ανέργους», που υλοποίησε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός: Selectica

· Μάιος 1999 - Σεπτέμβριος 1999: Συνεργασία με την ISON PsychoMetrica L.t.d. - Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την ιδιότητα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

· Ιούλιος 1999: Εισηγήτρια σε Πρόγραμμα για ανέργους αποφοίτους Δ/θμιας Εκπ/σης με τίτλο «Χρήση Η/Υ στο εργασιακό περιβάλλον», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση» του Υπουργείου Εργασίας που υλοποιήθηκε από τον Εκπ/κό Οργανισμό: Μέντωρ Εκπαιδευτική

· Ιούνιος 1999: Εισηγήτρια σε Πρόγραμμα Κατάρτισης για αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση» του Υπουργείου Εργασίας που υλοποιήθηκε από τον Εκπ/κό Οργανισμό: Μέντωρ Εκπαιδευτική

· Νοέμβριος 1997 - Αύγουστος 1998: Πρακτική Άσκηση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών, με την ειδικότητα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην Ειδική Επαγγελματική Σχολή «Αγία Βαρβάρα» του ΕΟΠ, που φιλοξενεί στον πληθυσμό της και ανήλικες παραβάτες. Σύνολο ωρών: 2.500

· Νοέμβριος 1997 - Ιανουάριος 1998: Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών, συνεργάστηκα με το Δήμο Ζωγράφου ως ασκούμενη σύμβουλος. Σύνολο ωρών: 100

· Οκτώβριος 1986: Διορισμός ως μόνιμη Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ι. Σεμινάρια

· 15 Ιουνίου – 26 Νοεμβρίου 2012: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 200 ωρών με θέμα: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πραγματοποιήθηκε στα Π.Ε.Κ Ηλιούπολης.

· 15 Οκτωβρίου – 19 Δεκεμβρίου 2011: Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 120 ωρών, με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτών – Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική» που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΠΘ.

 · 19 Οκτωβρίου – 20 Φεβρουαρίου 2010: Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 39 ωρών, με θέμα: «Μεθοδολογία έρευνας, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων στις κοινωνικές επιστήμες» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φ.Π.Ψ., του Τομέα Παιδαγωγικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

· 12 Δεκεμβρίου 2008: Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Δειγματικές διδασκαλίες στα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και την Σχολική Σύμβουλο της 21ης Περιφέρειας Π.Ε. Αττικής και πραγματοποιήθηκε στο 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

· 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008: Επιστημονική Συνάντηση του Δικτύου Σχολικής Κοινότητας (ΔΣΚ) που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο ίδρυμα.

· 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008: Εισαγωγικό σεμινάριο της Β’ Φάσης του Δικτύου Σχολικής Κοινότητας (ΔΣΚ) που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο ίδρυμα.

· 14 Μαίου – 10 Ιουνίου 2008: 5 Μαθήματα Κοσμολογίας με θέμα: «Το Μαγικ(ό) Σύμπαν / The Magic Universe που οργανώθηκε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της στοάς του Βιβλίου και πραγματοποιήθηκε στη Στοά ου Βιβλίου από τον καθηγητή Δημήτριο Νανόπουλο.

· 26 Φεβρουαρίου 2004 – 12 Μαρτίου 2004: Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 30 ωρών με θέμα: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήμιο Πατρών και πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αττική.

· 24 Νοεμβρίου 2003: Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και την Β’Δ/νση Α/Θμιας Εκπ/σης και πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χολαργού.

· 11 Δεκεμβρίου 2003: Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και την Β’Δ/νση Α’/Θμιας Εκπ/σης και πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.

· Μάιος 1999: Σεμινάριο διάρκειας 50 ωρών με αντικείμενο: «Διεξαγωγή προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση των τεστ 16 PF, CAB 1,2,3,4,5 και OVIS του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την ανάλυση της προσωπικότητας και των ικανοτήτων», που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την ιδιωτική εταιρεία ISON PsychoMetrica L.t.d. - Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

· 1994 - 1995: Μεταπτυχιακό σεμινάριο φιλοσοφίας με θέμα: «Η Φιλοσοφία του Ασκητισμού και η Ασκητική του Ν. Καζαντζάκη», που πραγματοποιήθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

· Νοέμβριος 1994: Τετραήμερο σεμινάριο με θέμα: «Η Τέχνη στην Εκπ/ση - Διαπιστώσεις, προτάσεις και οράματα», που οργάνωσαν οι εκδόσεις Πατάκη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

· Οκτώβριος 1993 - Μάιος 1994: Σεμινάριο επεξεργασίας κειμένου με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows με θέμα: «Ο Η/Υ στην εκπαίδευση»

· Σεπτέμβριος 1988: 10ο Σεμινάριο Θεωρίας και Πράξης με θέμα: «Μορφές προϊόντων μάθησης - Αντιστοίχιση στόχων, κινήτρων και αποτελεσμάτων», που πραγματοποιήθηκε στην 15η Περιφέρεια Αν. Αττικής από το γραφείο του Σχολικού Συμβούλου

· Ιούνιος 1988: 9ο Σεμινάριο Σύνδεσης Θεωρίας και Πράξης με θέμα: «Διδακτική της Ιστορίας στο Ελληνικό Δημοκρατικό Σχολείο», που πραγματοποιήθηκε στην 15η Περιφέρεια Αν. Αττικής από το γραφείο του Σχολικού Συμβούλου

ΙΙ. Συνέδρια

· Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «30 Χρόνια Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα. Αποτίμηση, Αξιολόγηση και Προοπτικές», που οργανώθηκε από την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (29 & 30 Νοεμβρίου 2008).

· Συνέδριο με θέμα: «Απασχόληση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αγορά εργασίας και Προοπτικές εξέλιξης της στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η συμβολή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού», που οργανώθηκε από το ΙΕΠΑΣ και πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα (5 Νοεμβρίου 2008).

· Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική», που οργανώθηκε από την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου στην Αθήνα (1 και 2 Δεκεμβρίου 2007).

· Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ο Θεσμός Συμβουλευτική – Προσανατολισμός και ο ρόλος του στην Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας», που οργανώθηκε από το ΕΚΕΠ και την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου στην Αθήνα (2 και 3 Δεκεμβρίου 2006).

· Διεθνές συνέδριο με θέμα: «WILHELM DORPFELD», που οργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας (6-9 Αυγούστου 2006).

· 26˚ Διεθνές συνέδριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, που οργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel (16-21 Ιουλίου 2006).

· 6ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Counseling in Europe: Theory, Research, Practice & Training» που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής, την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006).

· 10˚ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα: «Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα» που οργανώθηκε από την ΕΛΨΕ, Τομέα Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Συνεργαζόμενα τμήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό κτίριο Τμήματος Φ.Π.Ψ. & Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1-4 Δεκεμβρίου 2005).

· 2˚ Διεθνές Παλλευκαδικό συνέδριο με Θέμα: «Προσέγγιση σύγχρονων προβλημάτων με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Σύλλογο Λευκαδιτών Πάτρας και πραγματοποιήθηκε στην Ι. Μ. Φανερωμένης Λευκάδας (15,16,17 Αυγούστου 2005).

· 27˚ Διεθνές συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με Θέμα: «Προωθώντας την καλή διαβίωση παιδιών και νέων. Μία πρόκληση για το σχολείο, την οικογένεια και την σχολική ψυχολογία» που οργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Σχολικής Ψυχολογίας και το τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας (13-17 Ιουλίου 2005).

· Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «1o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα γυναικεία θέματα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις» που οργανώθηκε από την ΕΨΕ, το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοέμβριος 2003).

· Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (21-23 Μαίου 2003).

· Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική οικογένεια» που οργανώθηκε από το Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (3-6 Οκτωβρίου 2002).

·  Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματική κατάρτιση», που οργανώθηκε από το ΕΚΕΠ και την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.και πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002).

· Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με Θέμα: «Οι εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό στην αυγή του 21ου αιώνα», που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, το ΥΠΕΠΘ και το ΕΚΕΠ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια (9-11 Μαίου 2001).

· Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με Θέμα: «Κοινωνικές εξελίξεις στην σύγχρονη Ελλάδα και την Ευρώπη», που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων και το Εθνικό κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (24- 26 Μαίου 2001)

· Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Διαφορετικότητα και ισότητα στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της συμβουλευτικής», που οργανώθηκε από την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (2-3 Δεκεμβρίου 2000).

· Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολών Γονέων με θέμα: «Επιστημονική Παρέμβαση στη στήριξη και Εκπ/ση της Οικογένειας - Εμπειρίες και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, του Υπουργείου Εσωτερικών και της International Federation for Parent Education (8 - 10 Οκτωβρίου 1999)

· 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογικών θεμάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (25 - 29 Αυγούστου 1999).

· Διεθνές συνέδριο με Θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη στα Νησιά - Ο ρόλος της έρευνας και της Εκπ/σης», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την οργάνωση PRELUDE International και πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Σχολή Ρόδου (Ρόδος 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 1998)

ΙΙΙ. Προγράμματα

· Φεβρουάριος 2007 – Μάρτιος 2007: Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Αξιολογητών Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 20 ωρών, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Κ.Ε.Κ Μέντωρ Εκπαιδευτική και το Κ.Ε.Κ Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε, στις αίθουσες του Κ.Ε.Κ Μέντωρ Εκπαιδευτική.

· Ιούλιος 2006 – Δεκέμβριος 2006: Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης», διάρκειας 300 ωρών, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», με κωδικό Υποέργου 84587/30, που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε.

· Νοέμβριος 2000- Μάρτιος 2001: Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών - συντονιστών Σχολών Γονέων διάρκειας 32 ωρών, με αντικείμενο: «Το εξελικτικό σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη», που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων.

· Απρίλιος1996 - Μάιος 1996: Ειδικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών με θέμα: «Αξιολόγηση του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο», που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας.

· Φεβρουάριος 1996 - Μάρτιος 1996: Ειδικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 39 ωρών με θέμα: «Η Παιδαγωγική της Ενσωμάτωσης - Πρώιμη Παρέμβαση και απαιτούμενα μέσα» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας.

ΙV. Ημερίδες

 · 8 Σεπτεμβρίου 2009: Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση και διοίκηση ης εκπαίδευσης – Θέματα Πειθαρχικού Δικαίου – Τα νέα βιβλία της Γραμματικής και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής – Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας – Προβλήματα συμπεριφοράς και η αντιμετώπισή τους στην καθημερινή πράξη» που οργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο της 21ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Αττικής και πραγματοποιήθηκε στο 4ο & 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

· 17 Ιουνίου 2009: Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς – Η αντιμετώπισή τους στην καθημερινή πράξη» που οργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο της 21ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Αττικής και πραγματοποιήθηκε στο 4ο & 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

· 6 και 7 Μαίου 2009: Διημερίδα με θέμα: «Η αναμόρφωση του λυκείου και η πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που οργανώθηκε από το Τομέα Παιδαγωγικών του τμήματος Φ.Π.Ψ., της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

· 9 Απριλίου 2009: Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Δειγματικές διδασκαλίες στα Μαθηματικά, στην Ιστορία και στη Μελέτη Περιβάλλοντος» που οργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο της 21ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Αττικής και πραγματοποιήθηκε στο 2ο & 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

· 1 Δεκεμβρίου 2008: Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Δράση e-Twinning – Σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου.

 · 26 Σεπτεμβρίου 2008: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ ΙΙ και η συμβολή του στο θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού» που οργανώθηκε από το ΕΚΕΠ, το ΥΠΕΠΘ και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Imperial.

· 3 Δεκεμβρίου 2005: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Είκοσι χρόνια ΕΛΕΣΥΠ: Η συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού Συμβουλευτική – Προσανατολισμός στην Ελλάδα» που οργανώθηκε από την ΕΛΕΣΥΠ και πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

· 15 Μαίου 2005: Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα» που οργανώθηκε από την Σχολική Σύμβουλο 29ης Περιφέρειας του 3ου Γραφείου Π. Ε. Β’ Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

· 22 Νοεμβρίου 2003: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Τα προβλήματα της απασχόλησης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού» που οργανώθηκε από την ΕΛΕΣΥΠ και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο AULA, της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· 7 Ιουλίου 2003: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Η αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σήμερα», που οργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του τμήματος Φ.Π.Ψ., της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο AULA ,της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· 31 Μαίου 2002: Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Παιδική Λογοτεχνία - Σχολική βιβλιοθήκη» που οργανώθηκε από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. και την 28η Περιφέρεια Σχολικού συμβούλου Π.Ε. Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στα 1ο και 8ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου.

· 30 Μαρτίου 2002: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ψυχοθεραπεία» που οργανώθηκε από το University of Indianapolis Athens και πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Metropolitan.

· 24 Οκτωβρίου 2001: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Γλωσσική εκπαίδευση στην κοινωνία της Πληροφορίας», που οργανώθηκε από το Ι.Ε.Λ., τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου.

· 7 Μαίου 2001: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Παρουσίαση των προϊόντων της Ενέργειας 1.1.ε. «Επαγγελματικός προσανατολισμός» - 2ο ΚΠΣ - Α’ ΕΠΕΑΕΚ .Η συμβολή τους στην εφαρμογή »,που οργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι., τη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΚ και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο AULA ,της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· 2 Μαίου 2001: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Παιδική ηλικία: Δικαιώματα και προστασία», που οργανώθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

· 5 Δεκεμβρίου 2000: Εκδήλωση με θέμα: «Οι εκπαιδευτικοί συναντούν τους ερευνητές και συζητούν για θέματα έρευνας και εκπαίδευσης», που οργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του ιδρύματος.

· 13 Μαίου 2000: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ψυχοθεραπεία» που οργανώθηκε από το University of Indianapolis Athens και πραγματοποιήθηκε στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία..

· 18 Φεβρουαρίου 2000: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ψυχολογικές παράμετροι και νέες τάσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική και στην αγορά εργασίας», που οργανώθηκε από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας και πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· 15 Ιανουαρίου 2000: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Εξελίξεις και προοπτικές, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1.ε:’’Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.),που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Caravel Divani.

· Δεκέμβριος 1999: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές της Συμβουλευτικής: Ο ρόλος και η εκπαίδευση του συμβούλου», που οργανώθηκε από την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πειραματικού Σχολείου του Α.Π.Θ.

· Φεβρουάριος 1998: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Νεότερα Δεδομένα στη Έρευνα και Θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας», που οργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και τη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας και πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

·  Ιούλιος 2006: Αναρτημένη εργασία με θέμα: «Work abitions, activities skills and adolescents preferences in professions, according to J.Holland’s typological theory» στο 26˚ Διεθνές συνέδριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, που οργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel.

· Μάρτιος 2006 – Απρίλιος 2006: Εισήγηση με θέμα: «Ερωτηματολόγιο FACES και Σχολές Γονέων Μαρίας Χουρδάκη» στο 6o ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Counseling in Europe: Theory, Research, Practice & Training» που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής, την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 · Δεκέμβριος 2005: Εισήγηση με θέμα: «Εφαρμογή προγραμμάτων ΣΕΠ σε Δίκτυα Εκπαιδευτικών Μονάδων της Δ.Ε.:Ο ρόλος των ειδικών συμβουλευτικής και η συμβολή της ΕΛΕΣΥΠ» σε επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Είκοσι χρόνια ΕΛΕΣΥΠ: Η συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού Συμβουλευτική – Προσανατολισμός στην Ελλάδα» που οργανώθηκε από την ΕΛΕΣΥΠ και πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

· Δεκέμβριος 2005: Εισήγηση με θέμα: «Οικογενειακή συνοχή, οικογενειακή προσαρμοστικότητα και επαγγελματική ικανοποίηση γονέων. Η σχέση των τριών εννοιών: Θεωρητική και Ερευνητική προσέγγιση» στο 10˚ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα: «Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα», που οργανώθηκε από την ΕΛΨΕ, Τομέα Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Συνεργαζόμενα τμήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό κτίριο Τμήματος Φ.Π.Ψ. & Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

· Ιούλιος 2005: Εισήγηση με θέμα: «Το αναφερόμενο οικογενειακό προφίλ των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές ομάδες γονέων » στο 27˚ Διεθνές Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με Θέμα: «Προωθώντας την καλή διαβίωση παιδιών και νέων. Μία πρόκληση για το σχολείο, την οικογένεια και την σχολική ψυχολογία», που οργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Σχολικής Ψυχολογίας και το τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας.

· Ιούλιος 2005: Εισήγηση με θέμα: «Η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή των παιδιών των οποίων οι γονείς συμμετέχουν σε ομάδες γονέων» στο 27˚ Διεθνές συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με Θέμα: «Προωθώντας την καλή διαβίωση παιδιών και νέων. Μία πρόκληση για το σχολείο, την οικογένεια και την σχολική ψυχολογία», που οργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση Σχολικής Ψυχολογίας και το τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας.

· Νοέμβριος 2003: Εισήγηση με θέμα: «Αυτοεκτίμηση και επαγγελματική ικανοποίηση πολιτικών προσφύγων που διαμένουν στην Ελλάδα » σε επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Τα προβλήματα της απασχόλησης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού» που οργανώθηκε από την ΕΛΕΣΥΠ και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο AULA, της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· Νοέμβριος 2003: Εισήγηση με θέμα: «Το προφίλ της εκπαιδευόμενης, από τις Σχολές Γονέων, γυναίκας. Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε διεθνές και ελλαδικό χώρο» σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «1o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα γυναικεία θέματα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις», που οργανώθηκε από την ΕΨΕ, το Τμήμα Φ.Π.Ψ., του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

· Ιούνιος 2003: Εισήγηση με θέμα: «Το πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης και ο ρόλος του διευθυντή» σε ημερίδα με θέμα: «Σχέδια εργασίας και ευέλικτη ζώνη» που οργανώθηκε από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. και την 28η Περιφέρεια σχολικού συμβούλου Δημοτικής Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στο 1ο και 8ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.

· Μάιος 2003: Αναρτημένη εργασία με θέμα: «Παράγοντες που διαφοροποιούν το προφίλ του ιδανικού γονέα» σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Ψυχολογική έρευνα» που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

· Νοέμβριος 2002: Ανακοίνωση σε work-shop με θέμα: «Η λειτουργία της προσαρμογής στα πλαίσια του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού» σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματική κατάρτιση» που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

· Οκτώβριος 2002: Εισήγηση με θέμα: «Προφίλ του ιδανικού γονεϊκού ρόλου:Ερευνητικά δεδομένα» σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική οικογένεια» που οργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

· Δεκέμβριος 2000: Εισήγηση με θέμα: «Συγκριτική διερεύνηση επαγγελματικών αξιών μαθητών ημερησίων και εσπερινών σχολείων. Ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος των μαθητών»σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Διαφορετικότητα και ισότητα στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της συμβουλευτικής» που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

· Δεκέμβριος 1999: Εισήγηση με θέμα: «Η Συμβουλευτική στο χώρο της Απασχόλησης» σε ημερίδα με θέμα: «Eφαρμογές της Συμβουλευτικής: Ο ρόλος και η εκπαίδευση του συμβούλου» που οργανώθηκε από την ΕΛΕΣΥΠ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πειραματικά σχολεία του Α.Π.Θ.

· Ιούνιος 1999: Εισήγηση με θέμα: «Αυτογνωσία και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» σε ημερίδα με θέμα: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» που οργανώθηκε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

· 14 Οκτωβρίου 2000: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ο Γιώργος Σεφέρης στην εκπαίδευση». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

§ ΑΡΘΡΑ

1. Άρθρο με θέμα: «Η λειτουργία της οικογένειας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των γονέων» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.84-85, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2008 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα )

2. Άρθρο με θέμα: «Οικογενειακή συνοχή, οικογενειακή προσαρμοστικότητα και επαγγελματική ικανοποίηση γονέων. Η σχέση των τριών εννοιών: Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση» στη Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση, Τετράδια Ψυχιατρικής, της Επιστημονικής Ένωσης του ΨΝΑ, τ.98, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2007 (εκδόσεις Ηλεκτρονικές Τέχνες).

3. Άρθρο με θέμα: «Σχολές Γονέων, οικογενειακή συνοχή και οικογενειακή προσαρμοστικότητα» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιστημονικό Βήμα» της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών, τ.8, Ιούνιος 2007 (εκδόσεις Press Line) .

4. Άρθρο με θέμα: «Εφαρμογή προγραμμάτων ΣΕΠ σε Δίκτυα εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της Δ.Ε.: Ο ρόλος των ειδικών συμβουλευτικής και η συμβολή της ΕΛΕΣΥΠ» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.78-79, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2006 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα ).

5. Άρθρο με θέμα: «Παράγοντες που διαφοροποιούν το προφίλ του «ιδανικού γονέα» στη Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση, Τετράδια Ψυχιατρικής, της Επιστημονικής Ένωσης του ΨΝΑ, τ.88, Οκτώβριος- Νοέμβριος –Δεκέμβριος 2004 (εκδόσεις Ηλεκτρονικές Τέχνες ).

6. Άρθρο με θέμα: «Αυτοεκτίμηση και επαγγελματική ικανοποίηση πολιτικών προσφύγων που διαμένουν στην Ελλάδα» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.70-71, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2004 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα )

7. Άρθρο με θέμα: «Η λειτουργία της προσαρμογής στα πλαίσια του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.66-67, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2003 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα )

8. Άρθρο με θέμα: «Συγκριτική διερεύνηση επαγγελματικών αξιών μαθητών Ημερησίων και Εσπερινών σχολείων. Ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.58-59, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2001 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα )

9. Άρθρο με θέμα: «Αυτογνωσία και ο ρόλος της συμβουλευτικής στο χώρο της απασχόλησης» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.54-55, Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2000 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα )

10. Άρθρο με θέμα: «Σωφρονιστική συμβουλευτική: Μια ανάγκη για το σωφρονιστικό σύστημα Ανηλίκων στη χώρα μας» στο επιστημονικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.52-53, Μάρτιος & Ιούνιος 2000 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)

11. Δημοσίευση στο διαδίκτυο στη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pi-schools/.gr, ερευνητικής μελέτης με θέμα: «Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ειδικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού για υψηλά λειτουργικούς αυτιστικούς μαθητές», Ιούνιος, 2000. Η ερευνητική μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία Ε.Π.Υ.Υ.Π.Ε., στα πλαίσια της Δράσης 1. “Έρευνες” - Π1.1.: Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες του Έργου: “Μελέτη, Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων Σ.Ε.Π. σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κέντρου Σ.Ε.Π. για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα Κοινωνικώς Αποκλεισμένα” της Ενέργειας 1.1.ε: “ Επαγγελματικός Προσανατολισμός του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – 2ο Κ.Π.Σ.”

§ ΒΙΒΛΙΑ

1. Συγγραφή του βιβλίου «Η βία στη σχολική ζωή», Αθήνα, 2010 (Αυτοέκδοση).

2. Συγγραφή του βιβλίου «Η έννοια του «εαυτού» και η επαγγελματική ανάπτυξη στην εφηβεία», Αθήνα, 2010 (Αυτοέκδοση).

3. Συγγραφή του βιβλίου «Μια διατροφική διαδρομή από την αρχαία Ελλάδα έως την αναγέννηση», Αθήνα, 2009 (εκδόσεις Επτάλοφος).

4. Συγγραφή του βιβλίου «Εφαρμογή προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, 2009 (εκδόσεις Επτάλοφος).

5. Συμμετοχή στην συγγραφή του βιβλίου «Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο τομέα της απασχόλησης», με ειδικότερο θέμα κεφαλαίου: «Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στο Χώρο Εργασίας», Αθήνα, 2007 (εκδόσεις Επτάλοφος).

6. Συμμετοχή στην συγγραφή του βιβλίου «Το κουτί της Πανδώρας. Οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα», με ειδικότερο θέμα κεφαλαίου: «Προφίλ του ιδανικού γονεϊκού ρόλου: Ερευνητικά δεδομένα», Αθήνα 2003 (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

· Τακτικό μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.(Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).

· Ιδρυτικό μέλος του Σ.Ε.Σ.Ε.Π.(Σύλλογος Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

· Αξιολογήτρια του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ.

· Μέλος του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων της Μαρίας Χουρδάκη.

· Μέλος του Μητρώου ΣΕΚ ( Σώμα εκπαιδευτριών κατάρτισης ) του ΕΚΕΠΙΣ.

· Μέλος του Υπομητρώου Εμπειρογνωμόνων για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων
του ΕΚΕΠΙΣ.

· Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας.

· Μέλος του Υπομητρώου Εμπειρογνωμόνων για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών στελεχών
Σ.Υ.Υ του Μητρώου Αξιολογητών -Εμπειρογνωμόνων του ΕΚΕΠΙΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου