Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Phet – Προσομοιώσεις Φυσικής


Το PhET παρέχει διασκεδαστικές, διαδραστικές, βασισμένες σε έρευνες προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων δωρεάν. Θεωρούμε ότι η βασισμένη σε έρευνα προσέγγισή μας -που ενσωματώνει ευρήματα από προηγούμενες έρευνες- ενεργοποιεί τους μαθητές, ώστε να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων της πραγματικής ζωής και της υποκείμενης σε αυτά επιστημονικής γνώσης και να εμβαθύνουν στον φυσικό κόσμο.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην οπτική κατανόηση εννοιών, οι προσομοιώσεις του PhET απεικονίζουν ό,τι είναι αόρατο με γραφικό τρόπο και διαισθητικά εργαλεία ελέγχου. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενθάρρυνση για ποιοτική εξερεύνηση, οι προσομοιώσεις διαθέτουν όργανα μετρήσεων όπως χάρακες, χρονόμετρα, βολτόμετρα και θερμόμετρα. Καθώς ο χρήστης χειρίζεται αυτά τα διαδραστικά εργαλεία βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών του και μια ποικιλιά διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των δεδομένων (κίνηση των αντικειμένων, γραφήματα, πίνακες, κλπ.).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα, όλες οι προσομοιώσεις έχουν ελεγχθεί και αξιολογηθεί διεξοδικά. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν συνεντεύξεις από παιδιά τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει τις προσομοιώσεις σε μια ποικιλία περιστάσεων, όπως διαλέξεις, ομαδικές εργασίες, κατ’ οίκον εργασίες και στα εργαστήρια. Το σύστημα βαθμολόγησης δείχνει ποιο επίπεδο ελέγχου έχει ολοκληρωθεί με κάθε προσομοίωση.

Όλες οι προσομοιώσεις είναι προσβάσιμες δωρεάν από τον ιστότοπο του PhET, είναι εύκολες στη χρήση και στην ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Έχουν δημιουργηθεί με Java και Flash και εκτελούνται με τη χρήση ενός περιηγητή διαδικτύου, με μόνη προϋπόθεση να είναι εγκατεστημένα στο σύστημα το Flash και η Java.

Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Οι δραστηριότητες του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας εστιάζονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, στην τεχνολογική στήριξη των δραστηριοτήτων του Π.Ι., στην παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό οπτικοακουστικού υλικού, και, τέλος, στην προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κάτω από το πρίσμα αυτών των δραστηριοτήτων, ο Ιστοχώρος ‘Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας’ δημιουργήθηκε και ενημερώνεται με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης και ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου δημοσιεύοντας εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στα Προγράμματα Επιμόρφωσης σε θέματα Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Ωστόσο, στοχεύει στο να εμπλουτιστεί από υλικό που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ανεβάσουν και να μοιραστούν με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Εκπαιδευτική Πύλη www.e-epimorfosi.ac.cy αποτελεί χώρο συνάντησης και αλληλοϋποστήριξης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών φιλοξενώντας υποστηριχτικό υλικό, προτάσεις διδασκαλίας, χρήσιμες συνδέσεις, άρθρα και πρόσφατες ανακοινώσεις. Επιπλέον, ο διαδικτυακός αυτός χώρος στοχεύει στο να καλλιεργήσει διόδους επικοινωνίας των ομάδων αυτών με την Μονάδα Υλοποίησης Έργων των ΤΠΕ έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια εποικοδομητική συνεργασία.